+45 2023 8666 lejer@nectaram.com

EKSKLUSIVE LEJLIGHEDER I VINGE

Nye attraktive boliger i en moderne og bæredygtig by i Frederikssund Kommune – Vinge by, med Netto som nabo.
Brug 3D grafikken nedenfor for at finde din nye bolig. 

Nectar Bolig

rørbækhuse, vinge

Rørbækhus 1 :44 familieboliger fordelt på 1 bygning

Rørbækhus 2 :55 familieboliger fordelt på 2 bygninger

Rørbækhus 3 : 91 Kompaktboliger fordelt på 3 bygninger

Forventet færdig i 2024

Lejer@nectaram.com

Om rørbækhus

Rørbækhus
Vinge by er et nyt byområde mellem Frederikssund og Ølstykke i Frederikssund Kommune. Rørbækhus har en særdeles central beliggenhed tæt på den nyåbnet S-togsstation og med motorvejstilkobling til den nye fjordforbindelse samt en kommende idrætsby mellem Frederikssund og Vinge.

Det er vigtigt for Frederikssund Kommune at skabe en hyggelig, velfungerende og bæredygtig by, og nye bebyggelser skal derfor opføres med DGNB-certificering. Vinge by forventes at rumme 20.000 nye indbyggere og 4.000 nye arbejdspladser, når den er færdigudbygget.

 

Boligerne

Rørbækhus 1 ejendommen etableres en dagligvarebutik i stueetagen, der udover at forsyne området med dagligvarer også bliver et naturligt mødested for områdets beboere.

Over dagligvarebutikken, mod nord og øst, bygges etageboliger i op til 5 etager. Boligerne vil danne ”ryg” for en stor tagterrasse, som orienterer sig mod sydvest. En solfyldt fælles tagterrasse med rig mulighed for ophold, aktiviteter og socialt fællesskab. I det sydvestlige hjørne etableres et større orangeri, der danner læskærm for tagterrassen, men også giver mulighed for at dyrke en fælles nyttehave og skabe socialt opholdsrum.

I den ”fælles opholdszone” er der mulighed for at have fælles havemøbler, grill, have-

og legeredskaber samt opbevaring af disse. Der etableres desuden en aktivitetszone på tagterrassen, som opfordrer til leg og fælles aktiviteter. Tagterrassen byder også på

mindre nicher, som opfordrer til hyggesnak mellem få personer.

Der bliver fra etageboligerne adgang til tagterrassen via trappeopgang fra 1. sal samt trapper i syd og vest facaden ned på terræn.

  1. sals lejlighederne har direkte udgang til tagterrassen mens samtlige øvrige lejligheder har private altaner.

Derudover etableres 76 parkeringspladser til henholdsvis butik og boliger.

 

I rørbækhuse 2 etableres der 55 Familieboliger fordelt på 2 bygninger

Familieboligerne opføres som klassiske tre/fireværelseslejligheder fordelt på to bygninger og tre opgange. Lejemålene har et gennemsnitligt på 82,3 m2 Ejendommens mindsteenhed er på 69 m2, og den største enhed er på 105 m2

I Rørbækhuse 3 etableres der 91 Kompaktboliger fordelt på 3 bygninger.

Samt der etableres en cafe i underetagen

Livstilsboligerne er mikroboliger, som etableres med et- /toværelseslejligheder med et samlet udlejningsareal på 33-66 m2

fordelt på tre punkthuse. Lejemålene er specifikt tiltænkt som en hybridbolig, som er mindre snæver end en ungdomsbolig og mindre generel end en familiebolig. Ejendommens lejere forventes at være unge singler/par eller personer, som ønsker at bo kompakt til en billig nominel husleje.
I stuen etableres en café på ca. 130 m2 og et fælleslokale på ca. 140 m2 med toiletter og køkken til sociale arrangementer og lignende.

Byen
Fremtiden for byudviklingsprojektet Vinge ved Frederikssund er nu bedre beskrevet end nogensinde før. En ny udviklingsplan sætter retningen for byudviklingen i området de næste mange år. Det ligger fast efter at Frederikssund Byråd på sit møde onsdag den 25. august vedtog Udviklingsplan 2021 – Fremtidens Vinge endeligt.

 

– Det har utroligt stor betydning for Vinge, at der nu er en langsigtet og opdateret plan for den videre udvikling. Derfor glæder det mig meget, at et enigt Byråd nu har vedtaget udviklingsplanen for Vinge. Vi oplever stor interesse fra markedet for at være med til at bygge i Vinge, og med planen kan vi nu lægge en køreplan for hvilke områder, der skal i udbud i næste runde. Derfor ser jeg frem til, at Byrådet inden længe skal behandle sager om udbud af flere nye arealer i Vinge, fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V).

Illustration af natur og bebyggelse i Vinge.
Illustration: Arkitema.

FRA VISION TIL PLAN

Udviklingsplanen omsætter Byrådets vision for Vinge til en overordnet strategisk plan for byen og en retningsgivende etapeplan, der skal sikre princippet om, at bydele færdiggøres, der hvor infrastrukturen er klar. Planen gør det muligt at arbejde videre med konkrete udbud, øvrig planlægning og byggemodning, så både ønskerne fra markedet kan imødekommes såvel som overordnede mål om bæredygtig byudvikling og Byrådets øvrige visioner for byen.

– Markedssituationen gør, at vi allerede nu arbejder på, at byudviklingen de næste år vil kræve aktivering af de første to etaper i udviklingsplanen, så vi kan imødekomme den store interesse fra investorerne, vurderer borgmester John Schmidt Andersen.

Planen består af fire indbyrdes afhængige planer for henholdsvis strategi, økonomi, fysisk udvikling og en etapeplan. Tilsammen skal planerne sikre, at alle aspekter bliver inddraget i byudviklingen og at visionerne for Vinge dermed bliver til virkelighed i udviklingen af byen.
Udviklingsplanen skal i første omgang munde ud i en rammelokalplan for den centrale del af Vinge, hvor borgerne i området og andre interesserede vil blive inddraget tidligt i forløbet.

BRO OVER BANEN

I forhold til tidligere planer indeholder den nye udviklingsplan flere opdateringer. Det kommer blandt andet til udtryk i forslaget til en passage over S-banen, som skal binde den nordlige og sydlige del af Vinge sammen. Her præsenterer planen en landskabsbro for bløde trafikanter, som giver mulighed for, at det grønne hjerte kan strække sig gennem Vinges centrum. Dette nye forslag til en baneovergang er en væsentlig redefinering af Vinge Centrum, og skal bidrage til et bycentrum, hvor naturen og byen sameksisterer og understøtter den attraktive levede by.

NATURBASERET BYUDVIKLING

Når Vinge er anderledes end andre byudviklingsprojekter, så skyldes det i særlig grad naturens samspil med byen, som er udførligt beskrevet i udviklingsplanen. Ud af Vinges samlede arealudlæg på 368 hektar vil de 42 hektar være natur. I takt med etableringen af Vinge bevares eksisterende naturværdier og gamle biotoper. Regnvandet, som håndteres på overfladen i bassiner, og naturen skal tilsammen styrke biodiversiteten.

Centralt i byudviklingen er fortsat Vinges Grønne Hjerte. En stor grøn byfælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen, med plads til fælles aktiviteter for byens beboere. De grønne korridorer, der udgår fra det Grønne Hjerte i Vinge, skal indrettes, så de rummer en bred variation af naturtyper som; overdrev, tørre og våde enge, samt skov og krat – i modsætning til de tidligere landbrugsarealer med monokultur. Beplantningen i de grønne korridorer mellem byens boligområder bør hovedsageligt udgøres af hjemmehørende arter og træer gerne med bær, nødder og stenfrugter.

Faciliteter Rørbækhus 1

Altan eller terrasse
Til alle lejligheder

3 m2 depotrum
Til alle lejligheder

Stor tagterasse
Græs og belægning, Orangeri

Parkeringspladser
76 stk

Elevator
Ja

Internet/tv
Ja

Faciliteter Rørbækhus 2

Altan eller terrasse
Til alle lejligheder

3 m2 depotrum
Til alle lejligheder

Stor fælles tagterasse
Græs og belægning

Parkeringspladser
6 stk (Phus 150M)

Elevator
Ja

Internet/tv
Ja

Faciliteter Rørbækhus 3

Altan eller terrasse
Til alle lejligheder

3 m2 depotrum
Til alle lejligheder

Sltor fælles lokale
med køkken og Toliet

Parkeringspladser
2 stk (Phus 150M)

Elevator
Ja

Internet/tv
Ja

Området

Indkøb
10 m

sport

Træning
5 km

Institution
3,3 km

Golf
6,1 km

Skole/uddannelse
3,3 km

Skov og natur
Uden for døren 

Offentlig transport
230 m

RØRBÆKHUS PROJEKT BILLEDER

få mere information

Adresse

Store Rørbækvej 3C
3600 Frederikssund

Telefontider

Man til Fre: 09:00 – 15:00

Telefon

Rørbækhus udbydes af Nectar Invest A/S
Attraktive ejendomsinvesteringer

Vi finder og udvælger attraktive ejendomsinvesteringer med lav risiko, der giver solide og stabile afkast mange år ud i fremtiden. Vi sikrer og løfter ejendomsporteføljer til gavn for dig som investor.

www.nectarinvest.dk